چایکوفسکی – باله فندق شکن – تنظیم برای سنتور کروماتیک ایرانی – علیرضا جواهری

 

———————————–

دیدن فیلم از طریق سایت youtube

https://