لالۀ بهار – پرویز مشکاتیان – علیرضا جواهری

< بـــعدیقبـــــلی >

laleh-alireza-javaheri-m

lale-bahar

لالۀ بهار (پارتیتور برای گروه سازهای ایرانی) در دشتی ر
آهنگساز پرویزمشکاتیان
شعر ملک الشعرا بهار
گردآوری و آوانگاری علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر
قطع رحلی
تنظیم شده برای سازهای سنتور – تار۱و۲- عود – بمتار – کمانچه ۱و۲ – قیچک آلتو –نی – آواز و تنبک
سال اجرا ۱۳۶۵
سال انتشارکتاب بهمن ۱۳۸۰

http://