در کوچه باغهای ترنم (مجموعه کامل آثار پرویزمشکاتیان) – علیرضا جواهری

< بـــعدیقبـــــلی >

 

darkuchebaghhayetaranom-m

 

 

در کوچه باغهای ترنم (مجموعه کامل آثار پرویزمشکاتیان)
گردآوری و آوانگاری علیرضاجواهری
تاریخ انتشار دی ۱۳۸۳ همزمان با اجرای کنسرت گروه عارف در تالار بزرگ وزارت کشور

 

 

 

 

شامل بخشهای:
۱- قطعات (به تفکیک کوک و دستگاهها)
۲- تصانیف(به تفکیک کوک و دستگاهها)
۳- قطعات گروهی
۴- دونوازی سنتور

http://