شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور جلداول)

< بـــعدیقبـــــلی >

shere-bi-vaje1-javaheri-m

شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور جلداول)
کتاب اول( شور و دشتی)
گردآوری و آوانگاری محسن غلامی
ویرایش و نگارش علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر
قطع رحلی
تاریخ انتشار بهار ۱۳۸۶

sherbivaje-jpg

فهرست قطعات

۱- تکنوازی های نوار لحظه دیدار( شور)
۲- تکنوازی های نوار مژده بهار(شور)
۳- تکنوازی های نوارلاله بهار(شور)
۴- تکنوازی های نوار لاله بهار (دشتی)
۵- تکنوازی های نوار گنبدمینا (دشتی)
۶- چهارمضراب تمنا (اجرای کنسرت گروه عارف وزارت کشور) (شور)

http://www.