فریاد کویر (مجموعه آثار حسن کیانی نژاد برای نی) – علیرضا جواهری

< بـــعدیقبـــــلی >

faryad-kavir-alireza-<br/><br/>javahe

 

 

فریاد کویر (مجموعه آثار حسن کیانی نژاد برای نی)
گردآوری و آوا نگاری علیرضا جواهری
ناشر انتشارات چنگ
قطع رحلی
تاریخ انتشار بهار۱۳۸۱

 

فهرست قطعات

۱- فریاد کویر – شور ر
۲- چهارمضراب چهارگاه – چهارگاه ر
۳- رنگ چهارگاه – چهارگاه ر
۴- شش ضربی مخالف سه گاه – سه گاه (سی کرن)
۵- چهارمضراب مخالف سه گاه – سه گاه (سی کرن)
۶- چهارمضراب نوا – نوا سل
۷- سه ضربی نوا – نوا سل
۸- دوضربی ترک – بیات ترک فا
۹- چهارمضراب همایون – همایون سل(لاکرن)

http://