راز آشکارا – میلاد کیایی – علیرضا جواهری

< بـــعدیقبـــــلی >

raze-ashkara-alireza-javahe

راز آشکارا (قطعاتی برای سنتور)
آهنگساز میلاد کیایی
گردآوری و آوانگاری علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر
قطع رحلی
تاریخ انتشار بهار
۱۳۸۶

عنوان قطعات

۱- رازآشکارا – اصفهان فا Voice-logo
۲- سه ضربی همایون – همایون سل(لاکرن)
۳- چهارمضراب همایون – همایون سل(لاکرن)
۴- چهارمضراب مخالف سه گاه – سه گاه (می کرن) Voice-logo
۵- پنج ضربی افشاری – افشاری دو
۶- چهارمضراب افشاری – افشاری دو
۷- مقدمه راست و پنجگاه – راست پنجگاه فا Voice-logo
۸- چهارمضراب  راست پنجگاه – راست پنجگاه فا note-logo

https://www.