موسیقی

// موسیقی

listen_icon2۱– “کاروانیان” (ساخته پرویز مشکاتیان) سنتور علیرضا جواهری و تنبک بهمن رجبی Voice-logo note-logo

 

listen_icon2۲- تکنوازی ابوعطا، سنتور علیرضا جواهری Voice-logo

 

listen_icon2۳-  “چندمضراب پنجگاه ” (ساخته پرویز مشکاتیان) سنتور علیرضا جواهری و تنبک بهمن رجبیVoice-logo note-logo


listen_icon2۴- تکنوازی سنتور در آواز بیات ترک Voice-logo


listen_icon2۵- چند مضراب بهار – بیات ترک Voice-logo note-logo


listen_icon2۶– آواز کردبیات برای سنتور و سنتور آلتو – با یادی از استاد محمدرضا لطفی Voice-logo

 

listen_icon2۷- سوئیت پاسارگاد برای سنتور (قسمت اول) Voice-logo


listen_icon2۸- چهارمضراب حجاز (رضا شفیعیان ) – بهمن رجبی – علیرضا جواهری – هوشنگ فراهانی Voice-logo
note-logo


listen_icon2۹- دخترک ژولیده (علی نقی وزیری) – بهمن رجبی – علیرضا جواهری – هوشنگ فراهانی Voice-logo

 

listen_icon2۱۰- اتود ماهور اثر داریوش دولتشاهی – تنظیم برای سنتور: علیرضا جواهری – طراحی و اجرای تنبک :  بهمن رجبی Voice-logo

 

listen_icon2۱۱- بندباز اثر استاد علی نقی وزیری – تنظیم برای سنتور : علیرضا جواهری – طراحی و اجرای تنبک : بهمن رجبی Voice-logo

 

listen_icon2۱۲- تکنوازی سنتور در گوشۀ راک – با یادی از استادان ابوالحسن صبا و نورعلی برومند Voice-logo

 

listen_icon2 ۱۳-چایکوفسکی – باله فندق شکن – تنظیم برای دو سنتور کروماتیک ایرانی – علیرضا جواهری Voice-logo

 

listen_icon2 ۱۴- تصنیف آه از این درد – با یادی از استاد پرویز مشکاتیان – موسیقی مازیار شاهی – آواز علیرضا گلبانگ Voice-logo

 

listen_icon2 ۱۵- الژی – اثری از مهران روحانی – تنظیم و اجرای سنتور – علیرضا جواهری Voice-logo

 

listen_icon2 ۱۶- تانگو – اثری از رولند داینس – تنظیم و اجرای سنتور – علیرضا جواهری Voice-logo

 

listen_icon2 ۱۷ – باگاتل شمارۀ سه – اثری از ویلیام والتون – تنظیم شده برای سنتور کروماتیک ایرانی

 

listen_icon2 ۱۸- سه نوازی سنتور – تنظیم شده بر اساس آهنگی سیسیلی از انیو مورکونه آهنگساز ایتالیایی

 

listen_icon2 ۱۹- گفتگوی کوتاه – دونوازی سنتور به شیوۀ موسیقی دورۀ باروک

 

listen_icon2 ۲۰ – باگاتل شمارۀ یک – اثری از ویلیام والتون – تنظیم شده برای سنتور کروماتیک ایرانی

 

listen_icon2 ۲۱ – بر فراز تپه های منچوری – چهارنوازی سنتور بر اساس والس روسی اثر ایلیا الکسیویچ شاتروف

 

 

 

 

 

 

 

 

www.